Rozbudowa drogi gminnej na 120540C Szczerby od km 0+000 do km 1+872

Tablice Szczerby 3 1

Projekt zrealizowano w ramach operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, w ramach poddziałania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich  rodzajów małej infrastruktury, w  tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Celem projektu było wsparcie lokalnego rozwoju oraz poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę drogi gminnej. Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na kwotę 1 715 310,00 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 510 008,85 zł. 

DSC04878DSC04885

DSC04894DSC04897

 

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami do długości 0,400 km w obrębie geodezyjnym Stary Kobrzyniec

Tablica informacyjna Droga Kobrzyniec

22 października 2019 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami do długości 0,400 km w obrębie geodezyjnym Stary Kobrzyniec”, realizowanej jako „Przebudowa drogi gminnej nr 120502C Stary Kobrzyniec – Pinino na odcinku 0+000 do km 0+380”.

DSC04752 DSC04791

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w kwocie 35 720,00 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 150 260,86 zł.

 

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek przedszkola gminnego w Rogowie

Tablica Przedszkole do druku właściwe

Projekt dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek przedszkola gminnego w Rogowie” jest zapewnienie lepszego dostępu do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego, poprzez utworzenie nowej, dobrze wyposażonej placówki wychowania przedszkolnego w miejscowości Rogowo dla 50 nowo utworzonych miejsc przedszkolnych, które powstaną w ramach realizacji projektu zintegrowanego finansowanego z EFS pn. „Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych w Ośrodku wychowania Przedszkolnego Gminy Rogowo”. Celem projektu, oprócz stworzenia infrastruktury dostosowanej do świadczenia usług edukacji przedszkolnej, jest również zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do nowego Ośrodka Wychowania Przedszkolnego, w tym zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego i oprogramowania wykorzystywanego w zajęciach dydaktycznych w zakresie e-edukacji.

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do Budowa drogi gminnej nr 120515C Charszewo-Rogówko od km 0+000 do km 1+178

Tablica pamiątkowa Ch R

Saturday the 29th. . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies. Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na polityka prywatnosci.

Jesli akceptujesz ciasteczka z tej strony wcisnij.

EU Cookie Directive Module Information