Organizacja i prowadzenie zajęć w formie Klubu Młodzieżowego w Nowym Kobrzyńcu

Zajęcia sportowe

W ramach projektu „Organizacja i prowadzenie zajęć w formie Klubu Młodzieżowego w Nowym Kobrzyńcu” są realizowane zajęcia sportowe. Łącznie zostaną przeprowadzone 32 godziny zegarowe.

Na pierwszych zajęciach zostało omówione jak będą wyglądały spotkania. Uczestnicy otrzymali stroje i opaski sportowe, oraz sprzęt sportowy w postaci piłek do gry w kosza, siatkówkę i piłkę nożną. Zgodnie z założeniami, zajęcia były przeprowadzone w celu umożliwienia podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej w formie zajęć sportowych jak i rekreacyjnych. Spotkania pozalekcyjne są prowadzone w różnorodny, nowoczesny i atrakcyjny sposób. Uczestnicy projektu, uczą się różnych gier zespołowych, zabaw sportowych i zapoznają zasady fair play. Poprzez aktywny udział w zajęciach, można było zauważyć, że dzieci pokonują własne słabości, podnoszą swoją samoocenę jak i również uczą się współdziałania i współzawodnictwa. Projekt Gminy Rogowo został wybrany do dofinansowania w ramach Projektu Grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ"”, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa XI, Działanie 11.1 „Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR”.

Zajęcia taneczne

W ramach projektu „Organizacja i prowadzenie zajęć w formie Klubu Młodzieżowego w Nowym Kobrzyńcu” są realizowane zajęcia taneczne. Łącznie zostaną przeprowadzone 32 godziny zegarowe.

Na pierwszych godzinach zostało omówione i przekazane uczestnikom projektu jak będą wyglądały zajęcia. Głównym założeniem jest kultywowanie tradycyjnego tańca jak i nauka nowoczesnego. W ramach projektu został zakupiony sorbet nagłośnieniowy, który jest niezbędny do prowadzenia zajęć. W dalszych spotkaniach szczególną uwagę zwraca się zarówno na ukształtowanie w uczestnikach prawidłowego odtwarzania podstawowych kroków i figur w tańcach oraz układach tanecznych. Pracuje się nad poczuciem rytmu i słuchu muzycznego, jak i kształtowaniem koordynacji i sprawności ruchowej. Projekt Gminy Rogowo został wybrany do dofinansowania w ramach Projektu Grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ"”, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa XI, Działanie 11.1 „Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR”.

Zajęcia językowe

W ramach projektu „Organizacja i prowadzenie zajęć w formie Klubu Młodzieżowego w Nowym Kobrzyńcu” są realizowane zajęcia językowe. Łącznie zostaną przeprowadzone 52 godziny zegarowe.

Na pierwszych zajęciach omawiane było, na czym będą polegały zajęcia zaplanowane w ramach Klubu Młodzieżowego. Przeanalizowano materiały, które zostały zakupione na prowadzenie spotkań. Głównym celem zajęć jest zdobycie podstawowych kompetencji językowych i przygotowanie uczestników do wykorzystania języka angielskiego w prostych sytuacjach życiowych. Podczas zajęć uczestnicy biorą aktywny udział w zdobywaniu wiedzy z języka angielskiego poprzez zabawę, a mianowicie: rozwiązywanie quizów, wykonywanie ćwiczeń, naukę piosenek, uczestniczenie w grach językowych. Na spotkaniach uczestnicy korzystają z pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu. Na kolejnych spotkaniach poświęcili czas na poznawanie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych co daje im możliwość rozwijania postawy otwartości i ciekawości wobec innych narodów. Projekt Gminy Rogowo został wybrany do dofinansowania w ramach Projektu Grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ"”, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa XI, Działanie 11.1 „Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR”.

Treningi komunikacji społecznej

W ramach projektu „Organizacja i prowadzenie zajęć w formie Klubu Młodzieżowego w Nowym Kobrzyńcu” są realizowane Treningi komunikacji społecznej. Łącznie zostanie przeprowadzonych 12 godzin zegarowych.

Spotkania są realizowane w maju i sierpniu. Podczas pierwszego spotkania uczestnicy dowiedzieli się na czym będą polegać te zajęcia. Na majowych zajęciach skupiono się na motywacji i efektywnym uczeniu się. Podczas kolejnych spotkań pracowano nad komunikacją, zgłaszaniem swoich potrzeb oraz asertywnością. Prowadzi się urozmaicone ćwiczenia grupowe, jak i samodzielne. Porusza się również poważne tematy tj. problemy powstałe w wyniku izolacji spowodowanej stanem pandemii. Projekt Gminy Rogowo został wybrany do dofinansowania w ramach Projektu Grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ"”, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa XI, Działanie 11.1 „Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR”.

Spotkania z psychologiem

W ramach projektu „Organizacja i prowadzenie zajęć w formie Klubu Młodzieżowego w Nowym Kobrzyńcu” są realizowane spotkania z psychologiem. Łącznie zostaną przeprowadzone 24 godziny zegarowe.

Podczas spotkań w maju uzgodniono wraz z uczestnikami, jak będą wyglądać zajęcia. Wspólnie ustala się cele i zadania. Skupiono się na identyfikowaniu swoich mocnych i słabych stron. Dodatkowo uczestnicy biorą chętny udział w ćwiczeniach grupowych i samodzielnie podejmują tematy do dyskusji. Porusza się problematykę uzależnień od komputera i Internetu oraz zagadnienia funkcjonowania zdalnego nauczania. Dyskutuje się na temat ilości czasu spędzonego przed komputerem i częstotliwości korzystania z Internetu. Uczestnicy Klubu Młodzieżowego wzmacniają swoją samoocenę poprzez najróżniejsze ćwiczenia grupowe jak i indywidualne. Projekt Gminy Rogowo został wybrany do dofinansowania w ramach Projektu Grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ"”, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa XI, Działanie 11.1 „Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR”.

Wyjazd do Torunia- Teatr im. Wilama Horzycy

W czwartek, 30 czerwca 2022r., uczestnicy projektu pn. „ Organizacja i prowadzenie zajęć w formie Klubu Młodzieżowego w Nowym Kobrzyńcu” wraz z opiekunami wybrali się na wycieczkę do Torunia.

Głównym punktem wyjazdu był spektakl w Teatrze im. Wilama Horzycy. Po fascynującym wydarzeniu, cała młodzież wybrała się na dwudaniowy obiad do restauracji położonej w centrum Starego Miasta. Jako kolejny cel obrano spacer po Starym Mieście. Wąskimi uliczkami przeszli pod Krzywą Wieżę z którą związana jest legenda o zakochanym zakonniku. Zobaczyli pomnik Mikołaja Kopernika a na sam koniec uczestnicy wraz z opiekunem wybrali się nad Bulwar Filadelfijski ciągnący się wzdłuż Wisły na całej długości średniowiecznych murów miejskich.

Wyjazd do Torunia- CNMW

W dniu 6 lipca 2022 odbył się wyjazd do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. To bardzo nowoczesne, interaktywne centrum oferuje zwiedzającym bogatą ofertę z różnych dziedzin nauki: fizyki, chemii, biologii i geografii. Uczniowie poprzez zabawę, badania i doświadczenia poznawali tajniki wiedzy. Uśmiech nie schodził z twarzy uczestników wycieczki. Po intensywnej, ale wesołej nauce wszyscy uczestnicy projektu pn. „Organizacja i prowadzenie zajęć w formie Klubu Młodzieżowego w Nowym Kobrzyńcu” pod okiem opiekuna udali się na pyszny posiłek w centrum Sytarego Miasta. Stamtąd był jeszcze czas na spacer gdzie mogli zobaczyć ratusz, Katedrę NMP, „Fontannę ze złotymi żabkami”, kamienice mieszczańskie z końca XII-XVIII w. , Dom Kopernika. Po zwiedzaniu największych atrakcji miasta dzieci miały możliwość zakupienia toruńskich pierników i pamiątek. Wycieczkę można zaliczyć do udanych.

Podczas obydwu wyjazdów, w ramach projektu, dzieci miały zapewnione: opiekuna, bilety wstępu do Teatru im. Wilama Horzycy i Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, koszt transportu oraz dwudaniowy posiłek. Projekt Gminy Rogowo został wybrany do dofinansowania w ramach Projektu Grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ"”, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa XI, Działanie 11.1 „Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR”.

Basen

Zjeżdżalnia, Jaccusi i basen- to atrakcje z których mieli okazję skorzystać uczestnicy wyjazdów do Rypińskiego Centrum Sportu. Celem wyjazdów, w których udział brali uczestnicy projektu pn. „Organizacja i prowadzenie zajęć w formie Klubu Młodzieżowego w Nowym Kobrzyńcu” , było propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia i zachęcenie ich do czynnego uprawiania sportu. Czas spędzony „w wodzie” przysporzył wszystkim uczestnikom wyjazdów, oprócz korzyści zdrowotnych wiele radości i przyjemnych wrażeń. Zorganizowane zostały 4 wyjazdy po dwie godziny na basenie. Dzieciom zostało zapewnione: opiekun, bilety wstępu oraz transport. Projekt Gminy Rogowo został wybrany do dofinansowania w ramach Projektu Grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ"”, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa XI, Działanie 11.1 „Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR”.

Warsztaty rękodzielnicze

Na przełomie września i października uczestnicy projektu odwiedzili pracownie ceramiczną w Wąpielsku, którą prowadzi Karolina Meler. Odbyły się rękodzielnicze warsztaty z lepienia i zdobienia. Na pierwszych z nich dzieci formowały z gliny różne kształty: anioły, jabłuszka, dynie, kolorowe serca, figury większe i mniejsze. Natomiast na drugich zajęciach stworzone prace, były gotowe do malowania i zdobienia. Na obydwóch spotkaniach uczestnikom Klubu Młodzieżowego było zapewnione: prowadzący warsztaty, opiekun, transport, materiały warsztatowe, przerwa kawowa. Projekt Gminy Rogowo został wybrany do dofinansowania w ramach Projektu Grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ"”, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa XI, Działanie 11.1 „Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR”.

Organizacja i prowadzenie zajęć w Nadrożu

Zajęcia sportowe

W ramach projektu „Organizacja i prowadzenie zajęć w Nadrożu” są realizowane zajęcia sportowe. Łącznie zostaną przeprowadzone 32 godziny zegarowe.

Na pierwszych zajęciach zostało omówione jak będą wyglądały spotkania. Uczestnicy otrzymali stroje i opaski sportowe, oraz sprzęt sportowy w postaci piłek do gry w kosza, siatkówkę i piłkę nożną. Zgodnie z założeniami, zajęcia były przeprowadzone w celu umożliwienia podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej w formie zajęć sportowych jak i rekreacyjnych. Spotkania pozalekcyjne są prowadzone w różnorodny, nowoczesny i atrakcyjny sposób. Uczestnicy projektu, uczą się różnych gier zespołowych, zabaw sportowych i zapoznają zasady fair play. Poprzez aktywny udział w zajęciach, można było zauważyć, że dzieci pokonują własne słabości, podnoszą swoją samoocenę jak i również uczą się współdziałania i współzawodnictwa. Projekt Gminy Rogowo został wybrany do dofinansowania w ramach Projektu Grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ"”, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa XI, Działanie 11.1 „Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR”.

Zajęcia taneczne

W ramach projektu „Organizacja i prowadzenie zajęć w Nadrożu” są realizowane zajęcia taneczne. Łącznie zostaną przeprowadzone 32 godziny zegarowe.

Na pierwszych godzinach zostało omówione i przekazane uczestnikom projektu jak będą wyglądały zajęcia. Głównym założeniem jest kultywowanie tradycyjnego tańca jak i nauka nowoczesnego. W ramach projektu został zakupiony sorbet nagłośnieniowy, który jest niezbędny do prowadzenia zajęć. W dalszych spotkaniach szczególną uwagę zwraca się zarówno na ukształtowanie w uczestnikach prawidłowego odtwarzania podstawowych kroków i figur w tańcach oraz układach tanecznych. Pracuje się nad poczuciem rytmu i słuchu muzycznego, jak i kształtowaniem koordynacji i sprawności ruchowej. Projekt Gminy Rogowo został wybrany do dofinansowania w ramach Projektu Grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ"”, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa XI, Działanie 11.1 „Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR”.

Zajęcia językowe

W ramach projektu „Organizacja i prowadzenie zajęć w Nadrożu” są realizowane zajęcia językowe. Łącznie zostaną przeprowadzone 52 godziny zegarowe.

Na pierwszych zajęciach omawiane było, na czym będą polegały zajęcia zaplanowane w ramach Klubu Młodzieżowego. Przeanalizowano materiały, które zostały zakupione na prowadzenie spotkań. Głównym celem zajęć jest zdobycie podstawowych kompetencji językowych i przygotowanie uczestników do wykorzystania języka angielskiego w prostych sytuacjach życiowych. Podczas zajęć uczestnicy biorą aktywny udział w zdobywaniu wiedzy z języka angielskiego poprzez zabawę, a mianowicie: rozwiązywanie quizów, wykonywanie ćwiczeń, naukę piosenek, uczestniczenie w grach językowych. Na spotkaniach uczestnicy korzystają z pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu. Na kolejnych spotkaniach poświęcili czas na poznawanie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych co daje im możliwość rozwijania postawy otwartości i ciekawości wobec innych narodów. Projekt Gminy Rogowo został wybrany do dofinansowania w ramach Projektu Grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ"”, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa XI, Działanie 11.1 „Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR”.

Treningi komunikacji społecznej

W ramach projektu „Organizacja i prowadzenie zajęć w Nadrożu” są realizowane Treningi komunikacji społecznej. Łącznie zostanie przeprowadzonych 12 godzin zegarowych.

Spotkania są realizowane w maju i sierpniu. Podczas pierwszego spotkania uczestnicy dowiedzieli się na czym będą polegać te zajęcia. Na majowych zajęciach skupiono się na motywacji i efektywnym uczeniu się. Podczas kolejnych spotkań pracowano nad komunikacją, zgłaszaniem swoich potrzeb oraz asertywnością. Prowadzi się urozmaicone ćwiczenia grupowe, jak i samodzielne. Porusza się również poważne tematy tj. problemy powstałe w wyniku izolacji spowodowanej stanem pandemii. Projekt Gminy Rogowo został wybrany do dofinansowania w ramach Projektu Grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ"”, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa XI, Działanie 11.1 „Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR”.

Spotkania z psychologiem

W ramach projektu „Organizacja i prowadzenie zajęć w Nadrożu” są realizowane spotkania z psychologiem. Łącznie zostaną przeprowadzone 24 godziny zegarowe.

Podczas spotkań w maju uzgodniono wraz z uczestnikami, jak będą wyglądać zajęcia. Wspólnie ustala się cele i zadania. Skupiono się na identyfikowaniu swoich mocnych i słabych stron. Dodatkowo uczestnicy biorą chętny udział w ćwiczeniach grupowych i samodzielnie podejmują tematy do dyskusji. Porusza się problematykę uzależnień od komputera i Internetu oraz zagadnienia funkcjonowania zdalnego nauczania. Dyskutuje się na temat ilości czasu spędzonego przed komputerem i częstotliwości korzystania z Internetu. Uczestnicy Klubu Młodzieżowego wzmacniają swoją samoocenę poprzez najróżniejsze ćwiczenia grupowe jak i indywidualne. Projekt Gminy Rogowo został wybrany do dofinansowania w ramach Projektu Grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ"”, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa XI, Działanie 11.1 „Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR”.

Wyjazd do Torunia- Teatr im. Wilama Horzycy

W czwartek, 30 czerwca 2022r., uczestnicy projektu pn. „ Organizacja i prowadzenie zajęć w Nadrożu” wraz z opiekunami wybrali się na wycieczkę do Torunia.

Głównym punktem wyjazdu był spektakl w Teatrze im. Wilama Horzycy. Po fascynującym wydarzeniu, cała młodzież wybrała się na dwudaniowy obiad do restauracji położonej w centrum Starego Miasta. Jako kolejny cel obrano spacer po Starym Mieście. Wąskimi uliczkami przeszli pod Krzywą Wieżę z którą związana jest legenda o zakochanym zakonniku. Zobaczyli pomnik Mikołaja Kopernika a na sam koniec uczestnicy wraz z opiekunem wybrali się nad Bulwar Filadelfijski ciągnący się wzdłuż Wisły na całej długości średniowiecznych murów miejskich.

Wyjazd do Torunia- CNMW

W dniu 6 lipca 2022 odbył się wyjazd do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. To bardzo nowoczesne, interaktywne centrum oferuje zwiedzającym bogatą ofertę z różnych dziedzin nauki: fizyki, chemii, biologii i geografii. Uczniowie poprzez zabawę, badania i doświadczenia poznawali tajniki wiedzy. Uśmiech nie schodził z twarzy uczestników wycieczki. Po intensywnej, ale wesołej nauce wszyscy uczestnicy projektu pn. „Organizacja i prowadzenie zajęć w Nadrożu” pod okiem opiekuna udali się na pyszny posiłek w centrum Starego Miasta. Stamtąd był jeszcze czas na spacer gdzie mogli zobaczyć ratusz, Katedrę NMP, „Fontannę ze złotymi żabkami”, kamienice mieszczańskie z końca XII-XVIII w. , Dom Kopernika. Po zwiedzaniu największych atrakcji miasta dzieci miały możliwość zakupienia toruńskich pierników i pamiątek. Wycieczkę można zaliczyć do udanych.

Podczas obydwu wyjazdów, w ramach projektu, dzieci miały zapewnione: opiekuna, bilety wstępu do Teatru im. Wilama Horzycy i Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, koszt transportu oraz dwudaniowy posiłek. Projekt Gminy Rogowo został wybrany do dofinansowania w ramach Projektu Grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ"”, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa XI, Działanie 11.1 „Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR”.

Basen

Zjeżdżalnia, Jaccusi i basen- to atrakcje z których mieli okazję skorzystać uczestnicy wyjazdów do Rypińskiego Centrum Sportu. Celem wyjazdów, w których udział brali uczestnicy projektu pn. „Organizacja i prowadzenie zajęć w Nadrożu” , było propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia i zachęcenie ich do czynnego uprawiania sportu. Czas spędzony „w wodzie” przysporzył wszystkim uczestnikom wyjazdów, oprócz korzyści zdrowotnych wiele radości i przyjemnych wrażeń. Zorganizowane zostały 4 wyjazdy po dwie godziny na basenie. Dzieciom zostało zapewnione: opiekun, bilety wstępu oraz transport. Projekt Gminy Rogowo został wybrany do dofinansowania w ramach Projektu Grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ"”, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa XI, Działanie 11.1 „Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR”.

Warsztaty rękodzielnicze

Na przełomie września i października uczestnicy projektu odwiedzili pracownie ceramiczną w Wąpielsku, którą prowadzi Karolina Meler. Odbyły się rękodzielnicze warsztaty z lepienia i zdobienia. Na pierwszych z nich dzieci formowały z gliny różne kształty: anioły, jabłuszka, dynie, kolorowe serca, figury większe i mniejsze. Natomiast na drugich zajęciach stworzone prace, były gotowe do malowania i zdobienia. Na obydwóch spotkaniach uczestnikom Klubu Młodzieżowego było zapewnione: prowadzący warsztaty, opiekun, transport, materiały warsztatowe, przerwa kawowa. Projekt Gminy Rogowo został wybrany do dofinansowania w ramach Projektu Grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ"”, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa XI, Działanie 11.1 „Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR”.

Monday the 22nd. . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies. Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na polityka prywatnosci.

Jesli akceptujesz ciasteczka z tej strony wcisnij.

EU Cookie Directive Module Information