W 2016 r. Gmina Rogowo zrealizowała następująca inwestycję drogową: Budowa drogi gminnej nr 120521C Rogowo - Rumunki Likieckie od km 5+356 do km 6+954, czyli o  długości 1,598 km.
Pierwotnie pas drogowy przedmiotowej drogi posiadał szerokość do ok. 5 m. W związku z tym, że pierwotny pas drogowy pod planowaną budowę drogi, był za wąski, konieczne było, w celu zapewnienia odpowiedniej szerokości korony, poszerzenie istniejącego pasa drogowego. Wzdłuż istniejącego pasa drogowego wydzielone zostały nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego. Wykonano poszerzenia pasa drogowego na szerokość ok. 12 m.
W ramach robót przygotowawczych zlikwidowano kolizje linii teletechnicznych, przeprowadzono karczowanie drzew oraz przebudowano przepusty pod drogą.
W ramach robót ziemnych podłoże zostało wyprofilowane, wyrównane oraz zagęszczone na całej szerokości pasa drogowego.
W korycie korony drogi ułożono warstwę odsączającą (odcinającą) o grubości ok. 10 cm z piasku. Podbudowa o łącznej grubości 23 cm wykonana została z tłucznia kamiennego. Na podbudowie, na szerokości 550 cm, położona została warstwa wiążącą z masy betonu asfaltowego (BA) o grubości 4 cm, a na niej ułożona została warstwa ścieralna  z masy betonu asfaltowego (BA) o grubości 3 cm. Nawierzchnia jezdni wykonana została z odpowiednim spadkiem w celu umożliwienia swobodnego spływu wody opadowej i roztopowej w kierunku poboczy.
Jest to pierwszy odcinek drogi gminnej z wykonaną jezdnią o szerokości 550 cm.
Na pewnych odcinkach wykonano rowy przydrożne.
Wykonane zostały pobocza gruntowe z odpowiednim spadkiem poprzecznym w celu umożliwienia swobodnego spływu wody opadowej i roztopowej na teren poza koroną drogi (skraj pasa drogowego) lub do lokalnie wykonanych rowów przydrożnych.
Odwodnienie jezdni z wód opadowych i roztopowych wykonane zostało, przy wykorzystaniu spadków poprzecznych i podłużnych, na pobocza i skraj pasa drogowego i do lokalnie występujących rowów przydrożnych.
Wykonane zostały odpowiednie włączenia dróg dochodzących do przedmiotowej drogi.
Wykonane zostały zjazdy na nieruchomości przyległe. Zjazdy do posesji zabudowanych oraz zjazdy polne utwardzone zostały warstwą masy mineralno-asfaltowej z betonu asfaltowego.
Na całej długości drogi wykonany został chodnik o szerokości ok. 150 cm.  Nawierzchnię chodnika wykonano z warstwy mineralno-asfaltowej. Chodnik oddzielony został od jezdni pasem zieleni o szerokości 100 cm.
W pobliżu zabudowań miejscowości Rumunki Likieckie wykonano zatokę autobusową oraz perony autobusowe.
Wykonano przejście dla pieszych.
Wprowadzono w kilku miejscach oświetlenie uliczne w postaci lamp hybrydowych (zasilanych energią z odnawialnych źródeł energii – panele  fotowoltaiczne i turbina wiatrowa).

Wykonano odpowiednie oznakowanie poziome i pionowe.
Po zrealizowaniu tego odcinka zakończyła się budowa całego ciągu drogowego drogi  gminnej nr 120521C Rogowo – Rumunki Likieckie, tj. najdłuższego gminnego ciągu drogowego na terenie gminy Rogowo o długości prawie 7 km.
Koszty budowy przedmiotowego ostatniego odcinka drogi gminnej wyniosły 971.853,69 zł. Na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia Gmina Rogowo pozyskała dofinansowanie ze środków krajowego programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w kwocie 485.926 zł oraz dofinansowanie ze środków Powiatu Rypińskiego w kwocie 247.823 zł.

Monday the 22nd. . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies. Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na polityka prywatnosci.

Jesli akceptujesz ciasteczka z tej strony wcisnij.

EU Cookie Directive Module Information