Inwestycja drogowa zrealizowana w 2016 r.
Droga Rogowo-Rumunki Likieckie

120521C tab

Czytaj więcej: Inwestycja drogowa zrealizowana w 2016 r. Droga Rogowo-Rumunki Likieckie

INWESTYCJE


Zakup pompy głębinowej do studni głębinowej stacji ujęcia wody w Nadrożu
 


 

 

  

 Rok inwestycji 2013
 Budżet Gminy 11 065,57 zł
 Budżet Państwa ---
 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska ---
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 11 065,57 zł 

 


Zakup wiaty przystankowej przy drodze wojewódzkiej w Nadrożu                
 

 

  

 

 

 Rok inwestycji 2013
 Budżet Gminy 4 199,99 zł    
 Budżet Państwa ---
 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska ---
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 4 199,99 zł

 


Remont drogi powiatowej nr 2216C  Nadróż-Pręczki od km 0+000 do km 1+400           
 

 

 

 

   

 Rok inwestycji 2013
 Budżet Gminy 79 796,25 zł  
 Budżet Państwa ---
 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska ---
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 79 796,25 zł

 


Budowa drogi gminnej nr 120525C w miejscowości Sosnowo od km 0+000 do km 1+455         
 

   


 Rok inwestycji 2012-2013
 Budżet Gminy 662 271,18 zł
 Budżet Państwa 567 659,72 zł
 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska ---
 Pozostałe 1 000 zł
 Wartość ogółem 1 230 930,90 zł

 


Budowa chodników na osiedlu domków jednorodzinnych w Rogowie      
 


  

 Rok inwestycji 2012-2013
 Budżet Gminy 74 744,62 zł
 Budżet Państwa ---
 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska 90 669 zł
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 165 413,62 zł 

 


Uporządkowanie przestrzeni publicznej wokół  Kościoła w Rogowie      
 

  
 

 Rok inwestycji 2012-2013
 Budżet Gminy 43 947,64 zł
 Budżet Państwa ---
 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska 71 774 zł
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 115 721,64 zł 

 


Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Rogowie                                  
 

  

 Rok inwestycji 2012-2013
 Budżet Gminy 67 310,47 zł
 Budżet Państwa ---
 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska 90 549 zł
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 157 859,47 zł 

 


Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy w Rogowie                    
 


  

 Rok inwestycji 2013
 Budżet Gminy 8 118 zł
 Budżet Państwa ---
 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska ---
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 8 118 zł          

 


Zbiornik oleju napędowego                                                                    
 


  

 Rok inwestycji 2013
 Budżet Gminy 9 963 zł
 Budżet Państwa ---
 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska ---
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 9 963 zł          

 


Zakup do samochodu specjalnego podnośnika hydraulicznego
o wysokości 25m wraz ze sprzętem ratownictwa wysokościowego    
i technicznego                                                              
 

  

 Rok inwestycji 2013
 Budżet Gminy ---
 Budżet Państwa ---
 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska ---
 Pozostałe 5 000, 00 zł
Dotacja dla
Komendy
Powiatowej PSP
 Wartość ogółem 5 000 zł          

 


Zakup motopompy pożarniczej                                               
 

 

 Rok inwestycji 2013
 Budżet Gminy ---
 Budżet Państwa ---
 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska ---
 Pozostałe 6 000,00
zł Dotacja
dla OSP Rogowo
 Wartość ogółem 6 000 zł          

 


Wyposażenie świetlic wiejskich w Czumsku Małym i Pręczkach                              

  

 Rok inwestycji 2013
 Budżet Gminy 20 312 zł
 Budżet Państwa ---
 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska 25 000 zł
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 45 312,21 zł      

 


Budowa placu zabaw i rekreacji w Świeżawach
                           

 

 Rok inwestycji 2012 - 2013
 Budżet Gminy 67 076,08 zł
 Budżet Państwa ---
 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska 99 806 zł
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 166 882,08 zł   

 


Budowa siłowni na świeżym powietrzu w Rogowie
                           

 

 Rok inwestycji 2013
 Budżet Gminy ---
 Budżet Państwa 22 682,69 zł      
 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska 35 441 zł
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 58 123,69 zł     

 


Przebudowa drogi gminnej Borowo - Dębiany            droga borowo debiany                 
                           

   
 Rok inwestycji    2011 - 2012
 Budżet Gminy 470 746,60 zł
 Budżet Państwa ---     
 Urząd Marszałkowski 116 760 zł
 Unia Europejska ---
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 587 502,60 zł     

 


Budowa drogi gminnej Stary Kobrzyniec - Rojewo     droga rojewo kobrzyniec
                           

 

 Rok inwestycji 2011 - 2012
 Budżet Gminy 1 660 955,05 zł
 Budżet Państwa NPPDL
648 706,64 zł
 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska ---
 Pozostałe 1 000,00
 Wartość ogółem 2 310 661,69 zł     

 


Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej w            sciezka rowerowa
miejscowości Rogowo
                           

 

 Rok inwestycji 2012
 Budżet Gminy 58 903,64 zł
 Budżet Państwa ---
 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska PROW 77 412,00 zł
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 136 315,64 zł     

 


Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej swietlica-Ruda
w Rudzie

 
 Rok inwestycji 2012
 Budżet Gminy 22 831,88 zł
 Budżet Państwa ---
 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska PROW 10 934,00 zł
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 33 765,88 zł     

 


Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w               wyposazenie swietlicy
miejscowościach Świeżawy, Rojewo i Lasoty

 
 Rok inwestycji 2012
 Budżet Gminy 250 949,94 zł
 Budżet Państwa ---
 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska PROW 348 505,80 zł
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 599 455,74 zł     

 


Remont świetlicy w m. Czumsk Mały                        swietlica czumsk

 
 Rok inwestycji 2012
 Budżet Gminy 94 685,21 zł
 Budżet Państwa ---
 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska PROW 155 077,00 zł
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 249 762,21 zł     

 


Zakup kosiarki dyskowej, pługa śnieżnego,            
przyczepy 8 ton, TUZ do ciągnika, pieca C.O.
do urzędu gminy, remont budynku urzędu gminy

 
 Rok inwestycji 2012
 Budżet Gminy 228 460,58 zł
 Budżet Państwa ---
 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska ---
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 228 460,58  zł     

 

 

Remont drogi w m. Lasoty i Nadróż-Lasoty               remont lasoty

 

 
 Rok inwestycji 2012
 Budżet Gminy 155 302,61 zł
 Budżet Państwa ---
 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska ---
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 155 302,61  zł     

 


"Lepsze jutro" "Gniezno-Kraków-Warszawa"               

 
 Rok inwestycji 2012
 Budżet Gminy

6 140,00 zł

 Budżet Państwa ---
 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska 6 140,00 zł
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 6 140,00 zł   

 


"Lepsze jutro"               

 
 Rok inwestycji 2012
 Budżet Gminy

15 586,35 zł

 Budżet Państwa ---
 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska 114 047,89 zł
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 129 634,24 zł   

 

 


Budowa sieci wodociągowej Huta - Charszewo - Ruda 
             

 
 Rok inwestycji 2010 - 2011
 Budżet Gminy 56 274 zł
 Budżet Państwa ---
 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska PROW 144 245,00 zł
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 200 519  zł     

 


Budowa drogi gminnej Rogowo - Nadróż                  droga-Rogowo nadroz-w-hucie
w miejscowości Huta
             

 
 Rok inwestycji 2010 - 2011
 Budżet Gminy 673 576 zł
 Budżet Państwa NPPDL 629 138,00 zł
 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska ---
 Pozostałe Starostwo Powiatowe
Rypin 130 445,00 zł
 Wartość ogółem 1 433 159  zł     

 


Przebudowa drogi gminnej Nadróż - Kowalki        droga-Nadróż-Kowalki
w miejscowości Nadróż

 
 Rok inwestycji 2010 - 2011
 Budżet Gminy 352 149,62 zł
 Budżet Państwa ---
 Urząd Marszałkowski 68 040 zł
 Unia Europejska ---
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 420 189,62  zł     

 


Budowa drogi Czumsk Duży - Narty                           droga-czumsk-narty

 
 Rok inwestycji 2009 - 2011
 Budżet Gminy 867 102 zł
 Budżet Państwa ---
 Urząd Marszałkowski RPO 476 896,00 zł
 Unia Europejska ---
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 1 343 998  zł     

 


Zakup koparko - ładowarki                                          koparka

 

 
 Rok inwestycji 2011
 Budżet Gminy 350 000 zł
 Budżet Państwa ---
 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska ---
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 350 000  zł     

 


Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów                   
od I - III szkół podstawowych
woj. kujawsko-pomorskiego                                       

 
 Rok inwestycji 2010 - 2011
 Budżet Gminy 37 494 zł
 Budżet Państwa ---
 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska 112 481 zł
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 149 975  zł     

 


Budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz
z przyłączami w m. Nadróż, Lasoty, Karbowizna i Pręczki     
                                  

 
 Rok inwestycji 2010 - 2011
 Budżet Gminy 1 416 984 zł
 Budżet Państwa ---
 Urząd Marszałkowski PROW 963 541,00 zł
 Unia Europejska ---
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 2 380 525  zł     

 


Plac zabaw dla Szkoły Podstawowej w Rogowie         RogowoPlacZabaw    
                                  

 
 Rok inwestycji 2011
 Budżet Gminy 66 097 zł
 Budżet Państwa Radosna Szkoła      
52 500,00
 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska ---
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 118 597  zł     

 


Remont łazienki i korytarza w świetlicy wiejskiej    swietlica-swiezawy
w Świeżawach      
                                  

 
 Rok inwestycji 2011    
 Budżet Gminy 4 897,84 zł
 Budżet Państwa ---
 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska PROW 5 292,16 zl    
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 10 190  zł     

 


Instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy
wiejskiej w Pręczkach      
                                  

 
 Rok inwestycji 2011    
 Budżet Gminy 37 403 zł
 Budżet Państwa ---
 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska ---
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 37 403  zł     

 


Budowa placów zabaw w Lasotach, Borowie               Borowo plac zabaw        
i Czumsku Małym      
                                  

 
 Rok inwestycji 2011    
 Budżet Gminy 24 999 zł
 Budżet Państwa ---
 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska PROW 36 300,00 zł
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 61 299  zł     

 


Budowa sportowych boisk wiejskich i miejsca        Boisko-Rogowo
rekreacji na terenie gminy Rogowo      
                                  

 
 Rok inwestycji 2010 - 2011    
 Budżet Gminy 97 779 zł
 Budżet Państwa ---
 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska PROW 143 795,00 zł
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 241 574  zł     

 


Przebudowa drogi powiatowej                                rogowo wymyslin
Kobrzyniec - Czumsk Duży
oraz przebudowa drogi powiatowej
Rogowo - Wymyślin      
                                  

 
 Rok inwestycji 2011    
 Budżet Gminy 230 445 zł
 Budżet Państwa ---
 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska ---
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 400 120  zł     

 


"Lepsze jutro" "Gniezno-Kraków-Warszawa                 
                                  

 
 Rok inwestycji 2011    
 Budżet Gminy ---
 Budżet Państwa ---
 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska 35 000,00 zł
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 35 000,00  zł     

 


"Lepsze jutro"            
                                  

 
 Rok inwestycji 2011    
 Budżet Gminy 15 577,84 zł
 Budżet Państwa ---
 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska 99 873,83 zł
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 115 451,67  zł     

 


Przebudowa drogi Rogowo                                              drogaRogowo1
                                  

 
 Rok inwestycji 2010    
 Budżet Gminy 525 704, 00 zł
 Budżet Państwa ---
 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska 134 873,93 zł
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 525 704, 00 zł   

 


Budowa drogi w m. Czumsk-Duży                                   droga-czumsk1
                                  

 
 Rok inwestycji 2010    
 Budżet Gminy 233 253,00 zł
 Budżet Państwa ---
 Urząd Marszałkowski FOGR 82 080,00 zł
 Unia Europejska ---
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 315 333, 00 zł   

 


Budowa drogi Rogowo-Nadróż                                   droga-rogowo-nadroz1
                                  

 
 Rok inwestycji 2009-2010    
 Budżet Gminy 664 262, 00 zł
 Budżet Państwa NDPL 354 265,52 zł
 Urząd Marszałkowski Fundusz Wsparcia 
350 000,00 zł
 Unia Europejska ---
 Pozostałe Nadleśnictwo Skrwilno
5 000,00 zł
 Wartość ogółem 1 373 528, 00 zł   

 


Przebudowa drogi powiatowej                                       droga-wygoda-sosnow1o
Wygoda - Sosnowo                                                
                                  

 
 Rok inwestycji 2010    
 Budżet Gminy 142 318, 35 zł
 Budżet Państwa ---
 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska ---
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 1 025 348,37 zł   

 


Świetlica w Czumsku Dużym 
Świetlica w Starym Kobrzyńcu                                             
                                  

 
 Rok inwestycji 2010    
 Budżet Gminy 164 654,30 zł
 Budżet Państwa ---
 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska 213 263,70 zł
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 377 918, 00 zł   

 


"Lepsze jutro" PO KL                                            
                                  

 
 Rok inwestycji 2010    
 Budżet Gminy 11 314,42 zł
 Budżet Państwa ---
 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska 99 406,27 zł
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 110 720,69 zł   

 


PPWOW (letni wypoczynek dla dziecii młodzieży, szkolenia, wycieczki)                                         
                                  

 
 Rok inwestycji 2010    
 Budżet Gminy ---
 Budżet Państwa ---
 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska 111 826,49 zł
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 111 826,49 zł   

 


Plac zabaw w Nadrożu                                       
                                  

 
 Rok inwestycji 2009   
 Budżet Gminy 6 350, 00 zł
 Budżet Państwa ---
 Urząd Marszałkowski 15 000, 00 zł
 Unia Europejska ---
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 21 350, 00 zł   

 


Przebudowa drogi Kosiory                                               droga-kosiory1                                     
                                  

 
 Rok inwestycji 2008-2009  
 Budżet Gminy 159 260,00  zł
 Budżet Państwa ---
 Urząd Marszałkowski Fundusz Wsparcia
323 900,00 zł
 Unia Europejska ---
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 483 160 zł   

 

                                                                                                                                            
Budowa drogi Brzeszczki Duże-Wierzchowiska          rogowo-rumunki1  
etap I i II                                                                                    
                                  

 
 Rok inwestycji 2007-2009  
 Budżet Gminy 392 463,56  zł
 Budżet Państwa ---
 Urząd Marszałkowski FOGR 109 000,00 zł
 Unia Europejska RPO 473 174,29 z
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 974 637,85 zł   

 

                                                                                                                                            
Przebudowa drogi Sosnowo-Krzyżówki                                                                                    
                                  

 
 Rok inwestycji 2009  
 Budżet Gminy 708 801,89  zł
 Budżet Państwa

NPPDL 778 200,00 zł

 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska ---
 Pozostałe starostwo Powiatowe
49 750,00 zł;
Nadleśnictwo Skrwilno
10 000,00 zł;
Przedsiębiorstwo
POLAQUA 15 000,00 zł
 Wartość ogółem 1 561 751,89 zł

 

                                                                                                                                            
Zakup pomocy naukowych
(Program "Radosna Szkoła")                                                                                    
                                  

 
 Rok inwestycji 2009  
 Budżet Gminy ---
 Budżet Państwa

---

 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska ---
 Pozostałe  
 Wartość ogółem 11 994, 00 zł

 

                                                                                                                                            
PPWOW (letni wypoczynek dla dzieci
i młodzieży, szkolenia, wycieczki)                                                                                   
                                  

 
 Rok inwestycji 2009  
 Budżet Gminy ---
 Budżet Państwa

---

 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska 114485,15
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 114 485,15 zł

 

                                                                                                                                            
"Lepsze jutro" PO KL                                                                                
                                  

 
 Rok inwestycji 2009  
 Budżet Gminy 5 882,92 zł
 Budżet Państwa

---

 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska 86 274,16 zł
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 92 157,08 zł

 

                                                                                                                                            
Budowa zespołu boisk w Rogowie                                    boisko rogowo1                                           
                                  

 
 Rok inwestycji 2009  
 Budżet Gminy 770 537,11 zł
 Budżet Państwa

---

 Urząd Marszałkowski 1 005 776,92 zł
 Unia Europejska ---
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 1 776 314,03 zł

 

                                                                                                                                            
"Moje Boisko - Orlik 2012"                                              orlik-Sosnowo1                                       

 
 Rok inwestycji 2009  
 Budżet Gminy 468 806,27 zł
 Budżet Państwa

MSiT 333 000,00 zł

 Urząd Marszałkowski 333 000 zł
 Unia Europejska ---
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 1 134 806,27 zł

 

                                                                                                                                            
Budowa sieci wodociągowej Huta Chojno - Pinino                                                                                  
                                  

 
 Rok inwestycji 2008
 Budżet Gminy 104 521,47 zł
 Budżet Państwa

---

 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska ---
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 104 521,47 zł

 

                                                                                                                                            
Budowa sieci wodociągowej Kosiory -Narty                                                                                  
                                  

 
 Rok inwestycji 2008
 Budżet Gminy 70 738,29 zł
 Budżet Państwa

---

 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska ---
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 70 738,29 zł

 

                                                                                                                                            
Remont chodnika w Rogowie                                             chodnikRogowo1                      
                                  

 
 Rok inwestycji 2008
 Budżet Gminy 43 014,21 zł
 Budżet Państwa

---

 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska ---
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 43 014,21 zł

 

                                                                                                                                            
Remont chodnika w Nadrożu                                             chodniknadroz1                     
                                  

 
 Rok inwestycji 2008
 Budżet Gminy 21 332,62 zł
 Budżet Państwa

---

 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska ---
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 21 332,62 zł

 

                                                                                                                                            
Remont szkoły Podstawowej w Nowym Kobrzyńcu            remontSPkobrzyniec1                                                                   
                                  

 
 Rok inwestycji 2008
 Budżet Gminy 129 349,00 zł
 Budżet Państwa

---

 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska ---
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 129 349,00 zł

 

                                                                                                                                            
"Lepsze Jutro"                                                                              
                                  

 
 Rok inwestycji 2008
 Budżet Gminy

5 169,6 zł

 Budżet Państwa

---

 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska 54 682,36 zł
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 59 851,96 zł

 

                                                                                                                                            
Sieć wodociągowa Lisiny                                                                              
                                  

 
 Rok inwestycji 2008
 Budżet Gminy

12 670,05 zł

 Budżet Państwa

---

 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska ---
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 12 670,05 zł

 

                                                                                                                                            
PPWOW (letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży, szkolenia, wycieczki)                                              
                                  

 
 Rok inwestycji 2008
 Budżet Gminy

---

 Budżet Państwa

---

 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska 43627,01 zł 
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 43627,01 zł 

 

                                                                                                                                            
Budowa drogi Nadróż - Huta                                          droga nadroz huta   
                                  

 
 Rok inwestycji 2006-2007
 Budżet Gminy

1 147 671,46 zł

 Budżet Państwa

---

 Urząd Marszałkowski FOGR 84 980,00 zł
 Unia Europejska ---
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 1 232 651,46 zł 

 

                                                                                                                                            
Remont Szkoły Podstawowej w Nowym Kobrzyńcu (CO)           remontSPkobrzyniec                                  
                                  

 
 Rok inwestycji 2007
 Budżet Gminy

102 000 zł

 Budżet Państwa

36 261 zł

 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska ---
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 138 261 zł 

 

                                                                                                                                            
Remont drogi powiatowej Dylewo-Rogowo                            rogowo dylewo            
                                  

 
 Rok inwestycji 2007
 Budżet Gminy

57425,40 zł

 Budżet Państwa

---

 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska ---
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 57 425,4 zł 

 

                                                                                                                                            
Remont drogi powiatowej w Rogowie                                 droga remont rogowo            
                                  

 
 Rok inwestycji 2007
 Budżet Gminy

17 000 zł

 Budżet Państwa

---

 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska ---
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 17 000 zł 

 

                                                                                                                                            
Remont drogi powiatowej w Rogowie                                 droga remont rogowo            
                                  

 
 Rok inwestycji 2007
 Budżet Gminy

17 000 zł

 Budżet Państwa

---

 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska ---
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 17 000 zł 

 

                                                                                                                                            
Budowa drogi Rogowo-Brzeszczki Duże (III etap)               droga brzeszczkiD3                            
                                  

 
 Rok inwestycji 2005-2006
 Budżet Gminy

---

 Budżet Państwa

---

 Urząd Marszałkowski FOGR 70 000,00 zł
 Unia Europejska SAPARD
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 478 809,49 zł 

 

                                                                                                                                            
Budowa drogi Sosnowo-Zamość                                   sosnowo-zamosc      
                                  

 
 Rok inwestycji 2006
 Budżet Gminy

808 298,46 zł

 Budżet Państwa

---

 Urząd Marszałkowski FOGR 28 000,00 zł
 Unia Europejska ---
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 836 298,46 zł 

 

 

                                                                                                                                            
Budowa Regionalnego Zakładu Utylizacji
Odpadów Komunalnych w Puszczy Miejskiej               zaklad                          
                                  

 
 Rok inwestycji 2006
 Budżet Gminy

8 769 zł

 Budżet Państwa

---

 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska ---
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 52 839,61 zł 

 

                                                                                                                                            
Remont i wyposażenie świetlicy w Pręczkach             świetlicaPręczki 1                             
                                  

 
 Rok inwestycji 2006
 Budżet Gminy

88 456,87 zł

 Budżet Państwa

---

 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska 167 121,55 zł
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 255 578,42 zł 

 

                                                                                                                                            
Budowa parkingu i placu zabaw                                          
                                  

 
 Rok inwestycji 2006
 Budżet Gminy

66 953,65 zł

 Budżet Państwa

---

 Urząd Marszałkowski 24 998,40 zł
 Unia Europejska ---
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 91 952,05 zł 

 

                                                                                                                                            
Remont stacji wodociągowej w Sosnowie                                         
                                  

 
 Rok inwestycji 2005
 Budżet Gminy

112 604 zł

 Budżet Państwa

---

 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska ---
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 112 604 zł   

 

                                                                                                                                            
Budowa drogi Rogowo-Brzeszczki Duże (II etap)                  droga brzeczkiD2                      
                                  

 
 Rok inwestycji 2005
 Budżet Gminy

522 119 zł

 Budżet Państwa

---

 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska SAPARD
184 093,00 zł
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 706 212 zł   

 

                                                                                                                                            
Budowa drogi Pręczki (Seperak)                                         droga preczki
                                  

 
 Rok inwestycji 2005
 Budżet Gminy

187 504,03 zł

 Budżet Państwa

---

 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska ZPORR
425 249,97 zł
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 612 754 zł   

 

                                                                                                                                            
Zakup autobusu -Gimbus                                                    gimbus
                                  

 
 Rok inwestycji 2005
 Budżet Gminy

355 020 zł

 Budżet Państwa

---

 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska ---
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 355 020 zł   

 

                                                                                                                                            
Budowa kanalizacji sanitarnej
Rojewo-Rogowo-Świeżawy                                                   
                                  

 
 Rok inwestycji 2005
 Budżet Gminy

1 882 438 zł

 Budżet Państwa

---

 Urząd Marszałkowski ---
 Unia Europejska ---
 Pozostałe ---
 Wartość ogółem 1 882 438 zł   
Tuesday the 18th. . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies. Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na polityka prywatnosci.

Jesli akceptujesz ciasteczka z tej strony wcisnij.

EU Cookie Directive Module Information