Wpis do BDO dla rolników

Plik do pobrania ->>> Kogo dotyczy obowiązek wpisu do BDO

Plik do pobrania ->>> Oświadczenie

Plik do pobrania ->>> Wniosek

 

 

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie sołectw: Borowo, Kosiory, Narty, Sosnowo Gminy Rogowo.

Wójt Gminy Rogowo działając na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 17 października 2019r. w Urzędzie Gminy zostały wyłożone do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, opracowywanych na okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2029r.

Projekty zostały wyłożone na okres 60 dni, przy czym w myśl treści art. 21 ust. 5 Ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu. W przypadku chęci zgłoszenia zastrzeżeń do projektu planu prosimy o kontakt telefoniczny z osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy, którą jest Pan Tomasz Lisowski – nr tel. 602 116 948. Uwagi można składać również na piśmie z podaniem imienia i nazwiska, adresu i telefonu do kontaktu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Wszystkie zastrzeżenia i wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 listopada 2019r. Formularz uwag dostępny jest w Urzędzie Gminy, Rogowo 51 , 87-515 Rogowo.

Jednocześnie informuję, że decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków wydaje Starosta.

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 września 1991r. o lasach uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

                                                                                                Wójt Gminy Rogowo

                                                                                             /-/ Zbigniew Zgórzyński

Rekrutacja uzupełniająca - Organizacja i prowadzenie zajęć w formie Klubu Młodzieżowego w Rogowie i Sosnowie

baner eu24082020

Gmina Rogowo realizuje projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Organizacja i prowadzenie zajęć w formie Klubu Młodzieżowego w Rogowie” oraz „Organizacja i prowadzenie zajęć w formie Klubu Młodzieżowego w Sosnowie”.

W związku z powyższym ogłaszamy rekrutację uzupełniającą do projektu.

Termin rekrutacji uzupełniającej : od 10 września 2020 r. do 15 września 2020 r.

Liczba uczestników: 15 osób w Klubie Młodzieżowym w Rogowie, 15 osób w Klubie Młodzieżowym w Sosnowie.

Czytaj więcej...

STYPENDIA POMOSTOWE DLA MATURZYSTÓW

STYPENDIA POMOSTOWE DLA MATURZYSTÓW

Czytaj więcej -->>> STYPENDIA POMOSTOWE DLA MATURZYSTÓW

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rypińskiego

29 kwietnia 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Rypinie przedstawiciele Urzędu Gminy Rogowo, wraz z pozostałymi przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego powiatu rypińskiego uczestniczyli w kolejnym spotkaniu dotyczącym opracowania Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rypińskiego.

Czytaj więcej...

Projekt „Umiem pływać”

Gmina Rogowo przystąpiła do programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „Umiem pływać”. Jest to program powszechnej nauki pływania adresowany dla uczniów klas III szkół podstawowych. Główne cele projektu to upowszechnienie aktywności fizycznej dzieci, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy oraz wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni.

Czytaj więcej...

Fundacja Edukacyjne Drogi Polek i Polaków informujemy, że rozpoczęły się zapisy na nowy rok szkolny 2015 /2016

UWAGA RODZICE !!!

Fundacja Edukacyjne Drogi Polek i Polaków informujemy,  że rozpoczęły się zapisy na nowy rok szkolny 2015 /2016

Czytaj więcej...

Tuesday the 18th. . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies. Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na polityka prywatnosci.

Jesli akceptujesz ciasteczka z tej strony wcisnij.

EU Cookie Directive Module Information